Îți mulțumim că ai ales să folosești LegalHelp. 

Angajamentul nostru față de protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a ne asigura că vizita pe site-ul nostru se va desfășura în condiții de deplină securitate a datelor tale personale, am implementat o politică de confidențialitate pe care te încurajăm să o studiezi.  

Rolul acestei politici este să îți explice care sunt datele personale pe care le prelucrăm, care este scopul pentru care prelucrăm aceste date și ce urmează să facem cu ele.  În același timp, ne dorim să te informăm în legătură cu drepturile pe care le ai cu privire la datele personale pe care ni le-ai încredințat.   

Te rugăm să ai în vedere că Politica noastră de confidențialitate nu se aplică și nu acoperă aplicațiile și/sau site-urile străine (aparținând unor terți) la care poți ajunge prin accesarea link-urilor existente pe site-ul nostru. Dacă ajungi totuși pe alte platforme, îți recomandăm si citești Politica de confidențialitate aplicabilă.  

Rolul nostru în procedura de prelucrare a datelor tale cu caracter personal.

În conformitate cu legislația aplicabilă, LegalHelp SRL, este operator de date cu caracter personal, calitate în virtutea căreia avem responsabilitatea prelucrării datelor tale cu caracter personal în condiții de securitate. 

Prezentarea categoriilor de date personale pe care le prelucrăm.

Atunci când vizitezi platforma LegalHelp.ro, când completezi un formular, sau când ne contactezi prin orice canal de comunicare, ne comunici o serie de date personale care pot include : 

 • Informații de contact : nume/prenume, adresa de domiciliu, adresa de email, numărul de telefon fix/mobil, denumirea companiei pentru care lucrezi și poziția pe care o ocupi în cadrul companiei.
 • Informații suplimentare :  comenzi plasate, instrucțiuni acordate, plați efectuate, informații referitoare la probleme juridice, dispute, litigii sau alte acțiunii judiciare în care ești implicat în orice calitate (reclamant, pârât, avocat al părților, consultant, expert, etc.).
 • Informații speciale : apartenența la un sindicat, date de sănătate, date privind situația cazierului judiciar sau fiscal, date privind opțiunile tale politice.
 • Informații colectate prin module cookie sau alte tehnologii similare :  adresa IP, locația, navigatorul de interne utilizat, paginile web accesate pe platforma noastră. 

Te asigurăm că toate aceste informații sunt prelucrate în condiții de securitate, și că nu vom vinde sau oferi aceste informații către terți. 

Temeiul legal în baza căruia îți prelucrăm datele cu caracter personal.

Orice operațiune de prelucrare a datelor tale personale va fi realizată în baza unui dintre următoarele temeiuri : 

 • Ne-ai dat acordul în vederea prelucrării datelor. 
 • Prelucrarea datelor este necesară în vederea încheierii sau executării unui contract la care ești parte. 
 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unei obligații legale.
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor tale vitale sau ale altei persoane fizice.
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor noastre legitime.

Care este scopul în care prelucrăm informațiile tale cu caracter personal?

Vom prelucra datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri (Scopuri Permise) :

 • Gestionarea și administrarea conturilor.
 • Pentru a-ți răspunde la întrebările și/sau solicitările pe care ni le adresezi.
 • Pentru a îmbunătății permanent serviciile pe care le oferim.
 • Pentru a respecta obligațiile stabilite prin legislație.
 • În orice alt scop privind, sau în legătură cu oricare dintre cele de mai sus.  

De asemenea, în măsura în care vom avea consimțământul tău, îți vom transmite diverse comunicări pentru a te ține la curent cu ultimele evoluții în domeniul juridic, anunțuri și/sau alte informații referitoare la serviciile, campaniile, evenimentele și proiectele LegalHelp. 

În ce condiții putem dezvălui datele tale cu caracter personal?

Putem dezvălui datele tale cu caracter personal către avocații cu care colaborăm și către specialiști, consultanți sau experți implicați prestarea serviciilor solicitate de tine. 

De asemenea, putem transmite datele tale cu caracter personal și către diverse autorități și instituții ale statului, cum ar fi : instanțele judecătorești, parchete, organele de poliție și/sau orice alte organe abilitate ale statului, în baza unei cereri scrise și în limitele stabilite de lege. 

În condițiile prevăzute de lege, putem transfera datele tale cu caracter personal către terți aflați în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state ce au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea datelor tale conform Scopurilor Permise prezentate mai sus.  

În eventualitatea unor colaborări viitoare cu diverși parteneri, este posibil să comunicăm datele tale personale către aceștia, însă doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și/sau pentru oferirea unor servicii noi. 

Cât timp îți vom păstra datele?

Ne dorim să stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii Scopurilor Permise, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea interacțiunii cu noi. 

La încetarea perioadei la care am făcut referire mai sus, datele tale personale vor fi șterse, distruse sau anonimizate. 

În anumite situații, este posibil ca legea să prevadă obligativitatea stocării datelor personale pentru o durată mai mare de 5 ani. În astfel de cazuri, vom stoca datele personale în conformitate cu termenele impuse de legislație.  

Care sunt drepturile tale în legătură cu datele personale încredințate?

 • Sub rezerva anumitor condiții legale, Regulamentul GDPR îți conferă următoarele drepturi :
 • Dreptul de a solicita o copie a datelor tale cu caracter personal.
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor tale cu caracter personal.
 • Dreptu de a retrage consimțământul pe care ni l-ai dat în vederea prelucrării datelor.
 • Dreptul la rectificarea oricăror date personale incorecte sau incomplete.
 • Dreptul de a ne cere să transmitem către un alt operator datele personale pe care le avem despre tine.
 • Dreptul de a te adresa instanței și/sau Autorității de Supraveghere. Coordonatele la care poți formula o sesizare sunt următoarele :
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
București, Sector 1, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, 
Tel. : +40-318-059-211 sau +40-318-059-212
E-mail : anspdcp@dataprotection.ro 

În ceea ce privește maniera în care îți poți exercita drepturile la care ne-am referit mai sus, te rugăm să reții următoarele:

 • În vederea exercitării drepturilor, poți face o cerere scrisă datată și semnată, pe care să o trimiți la adresa de e-mail: office@legalhelp.ro
 • În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, îți poți retrage consimțământul în orice moment, prin simpla accesare a link-ului  „Dezabonare” aflat în partea de final a fiecărui mesaj primit pe email de la noi. 
 • Te rugăm să ai în vedere faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există anumite excepții, iar acestea vor fi analizate de noi la momentul primirii fiecărei solicitări din partea ta. În măsura în care cererea este justificată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. În caz contrar, îți vom respinge cererea într-un mod motivat și te vom informa în legătură cu dreptul de a te adresa instanței de judecată și/sau Autorității de Supraveghere.
 • Pentru a ne conforma obligațiilor de securitate și confidențialitate ce ne revin, este posibil ca atunci când îți exerciți unul dintre drepturi, să îți cerem să-ți dovedești identitatea prin comunicarea unei copii de pe unul din documentele de identificare, sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea ta. În cazul refuzului de a ne comunica aceste acte și/sau informații, nu suntem obligați să dăm curs solicitării formulate.

Actualizarea politicii de confidențialitate.

Te rugăm să ai în vedere că prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată în orice moment. Eventualele actualizări ș/sau modificări urmează să intre în vigoare după ce vom emite o notificare care îți va fi adusă la cunoștință prin publicarea pe site sau comunicarea pe e-mail.    

Marketing.

În baza consimțământului pe care ni l-ai acordat prin abonarea la LegalHelp.ro, vom putea folosi tehnologii de marketing direct și îți vom putea trimite mesaje email cu conținut informativ sau comercial (e-mail marketing). 

Dacă nu dorești să mai primești astfel de mesaje din partea noastră, îți poți retrage consimțământul în orice moment, prin simpla accesare a link-ului  „Dezabonare” aflat în partea de final a fiecărui mesaj primit pe email de la noi. 

Asistență și întrebări.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri pe care le ai cu privire la politica noastră de confidențialitate, te încurajăm să ne scrii la adresa de e-mail: office@legalhelp.ro

Te felicităm pentru decizia de a te informa în legătură cu drepturile tale și îți mulțumim încă odată pentru că ai ales să folosești platforma LegalHelp.ro.

Echipa LegalHelp

Actualizat la 30.04.2020